H2O2 hydrogen peroxide 6%

Art.nr: W4004

En serie för professionellt bruk med noggrant utvalda produkter av högsta kvalitet för bästa resultat. H202 väteperoxid 6% tillhörande Waterclouds blekning. Varning: Innehåller väteperoxid. Undvik ögonkontakt. Vid kontakt med ögonen, omedelbart spola med vatten. Använd lämpliga skyddshandskar. Förvara utom räckhåll för barn. Första hjälpen: Om förgiftning inträffar, kontakta läkare / Giftinformationscentralen . Vid förtäring som inte framkallar kräkning. Ge ett glas vatten. Vid kontakt med huden, avlägsna förorenade kläder och tvätta huden noggrant. Endast för yrkesmässig användning. INGREDIENTS: Aqua, Hydrogen Peroxide, Cetearyl alcohol, Sodium laureth sulfate, Glycerin, Hydrolyzed rice protein, Pentasodium pentetate, Dimethicone, Oxyquinoline sulfate, Phosphoric acid, Tetrasodium EDT

H2O2 hydrogen peroxide 6%

SKU 1768 Categories ,